Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho na www.originshop.sk. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar kupujúci preberá osobne v deň jeho prevzatia.

Pri zadávaní objednávky je dôležité skontrolovať zvolený druh tovaru, veľkosť balenia a počet kusov pred potvrdením objednávky na www.originshop.sk. Týmto krokom sa uistíte či dotyčný tovar je Vami správne zvolený v objednávke.

Našou snahou a povinnosťou je reagovať na Vaše otázky, podnety, pripomienky a dopĺňať informácie o produktoch, aby sme zamedzili prípadným problémom a reklamáciám.

Podmienky pri reklamácií

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť ihneď po zistení vady u predávajúceho.

Reklamáciou sa rozumie nezhoda medzi faktúrou alebo dodaným tovarom, poškodeným balíkom a tovarom v ňom.

Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru sú hradené predávajúcim.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahujú za spôsobené nasledovným:
1. Vada na výrobku bola spôsobená kupujúcim
2. ak nastal omyl na strane zákazníka pri objednávke tovaru.
3. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode.
4. zmeny vyplývajúce z prírodného charakteru použitých surovín.
5. zanedbaním starostlivosti tovaru o údržbu daného produktu.
6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

V prípade, že uplatníte právo za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu. Reklamáciu sa budeme vybaviť najneskôr do 30 dní od vzniku uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatnite ako koncový zákazník priamo na predajni alebo na našom e-shope www.originshop.sk, kde ste si daný tovar zakúpili. Reklamovaný tovar môžete zaslať aj na uvedenú adresu: Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko avšak nie na dobierku, v takom prípade tovar nebude prevzatý. Tovar je potrebné vhodné zabaliť, aby počas prepravy nedošlo ku poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe(faktúru).

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Ak ku reklamácií dôjde poprosíme aby ste nás bezodkladne informovali prostredníctvom:
– telefonicky: na +421944010992
– e-mailom na info@originshop.sk
– poštou: Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

– pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a včas.
– pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontaktné údaje:

Denisa Fedorčáková, Agátová 2007/1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
email: info@originshop.sk
tel. č. +421944010992